Lista artykułów

Nazwa artykułu
Powiatowy Urząd Pracy w Biłgoraju
kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 5 do 22.12.2016 r.
(PN-III.862.8.2016)
01.02.2017 więcej
Urząd Miasta Zamość
kontrola przeprowadzona w dniach od 4 lipca 2016 r. do 29 lipca
2016 r.(PN-III.431.14.2016)
24.01.2017 więcej
Urząd Gminy Łuków
kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 17
października do 21 października 2016 r. (PN-III.431.22.2016)
24.01.2017 więcej
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 05
września do 03 października 2016 r. (PN-III.431.21.2016)
12.01.2017 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie
kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 09
listopada do 25 listopada 2016 r. (PN-III.862.7.2016)
12.01.2017 więcej
Urząd Miasta Kazimierz Dolny
kontrola przeprowadzona w dniach od 27 czerwca 2016 r. do 29
lipca 2016 r. (PN-III.431.11.2016)
30.12.2016 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Parczewie
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w okresie od 5
października do 28 października 2016 r. (PN-III.862.6.2016)
30.12.2016 więcej
Urząd Miasta Chełm
kontrola przeprowadzona w terminie od 25 lipca do 10 sierpnia
2016 r. (PN-III.431.15.2016)
21.12.2016 więcej
20.12.2016 więcej