Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Gminy Borzechów
kontrola przeprowadzona w dniu 30 listopada 2016 r.
(SO-III.431.2.12.2016)
23.03.2017 więcej
Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w 2016 r. nieopublikowanych w BIP
Protokoły kontroli i/lub zalecenia/wystąpienia pokontrolne nie
podlegające udostępnieniu/publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie
30.01.2017 więcej
Urząd Gminy Zalesie
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 18 listopada 2016 r.
(PS-BP.431.1.13.2016)
30.01.2017 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudniku
kontrola przeprowadzona w dniach od 26 sierpnia do 29 września
2016 r. (PS.Ch.431.1.8.2016)
27.01.2017 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie
kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 5 grudnia 2016 r.
(OS-Ch.431.2.4.2016)
27.01.2017 więcej
Urząd Miasta Kraśnik
kontrola przeprowadzona w dniu 2 grudnia 2016 r.
(PS-I.431.1.27.2016)
27.01.2017 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Surhowie
kontrola przeprowadzona w dniu 26 października 2016 r.
(PS-Ch.431.1.13.2016)
27.01.2017 więcej
Urząd Gminy Kodeń
kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 16 maja 2016 r.
(PS-II.431.1.10.2016)
19.01.2017 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kodniu
kontrola doraźna przeprowadzona w dniach 16-17 maj 2016 r.
(PS-II.431.1.6.2016)
19.01.2017 więcej
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta - Koło w Świdniku
kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 16 grudnia 2016 r.
(PS-I.431.1.26.2016)
19.01.2017 więcej