Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Miasta w Parczewie
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 28 listopada 2016 r.
(PS-BP.431.1.12.2016)
07.04.2017 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Laskach
kontrola przeprowadzona w dniach od 17 października 2016 r. do
05 grudnia 2016 r. (PS-BP.431.11.11.2016)
07.04.2017 więcej
Urząd Gminy Serniki
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 30 listopada 2016 r.
(PS-I.431.3.4.2016)
29.03.2017 więcej
Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Krasnobrodzie
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 28 września 2016
r. do 29 listopada 2016 r.(PS-Z.431.1.25.2016)
29.03.2017 więcej
Urząd Gminy Dzwola
kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniu 24 sierpnia 2016
r.(PS-I.431.3.3.2016)
29.03.2017 więcej
Urząd Gminy Hrubieszów
kontrola przeprowadzona w okresie od 8 listopada 2016 r. do 19
grudnia 2016 r. (PS-Z.431.3.4.2016)
29.03.2017 więcej
Klub Młodzieżowy Stowarzyszenie Salvete
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 24.11.2017
r. do 05.12.2016 r. (PS-II.431.2.23.2016)
29.03.2017 więcej
Urząd Gminy Tereszpol
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 28.09.2016
r. do 29.09.2016 r. (PS-II.431.2.18.2016)
29.03.2017 więcej
Urząd Gminy Sulów
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 23 grudnia
2016 r. 5 stycznia 2017 r. (PS-Z.431.2.21.2016)
29.03.2017 więcej
Urząd Gminy Konstantynów
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 12.09 do
11.10.2016 r. (PS-II.431.2.15.2016)
29.03.2017 więcej