Lista artykułów

Nazwa artykułu
NZOZ "Węglin Medical"
kontrola przeprowadzona w dniu 13 grudnia 2016 r.
(ZD-I.9612.23.2016)
28.02.2017 więcej
Restitutio Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością
kontrola przeprowadzona w dniu 14 grudnia 2016 r.
(ZD-I.9612.24.2016)
28.02.2017 więcej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
kontrola przeprowadzona w dniach od 23 listopada 2016 r. do 1
grudnia 2016 r. (ZD-I.9612.18.2016)
28.02.2017 więcej
Spółka Lekarska Michalik i Partnerzy
kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 29 grudnia 2016 r.
(ZD-I.9612.26.2016)
24.02.2017 więcej
Praktyka Lekarza Rodzinnego "Familia" s. c. w Świdniku
kontrola planowa przeprowadzona w dniach 6-9 grudnia 2016 r.
(ZD-I.9612.15.2016)
24.02.2017 więcej
SPZOZ w Radzyniu Podlaskim
kontrola planowa przeprowadzona w dniach 6-7 grudnia 2016 r.
(ZD-I.9612.21.2016)
24.02.2017 więcej
NZOZ PROVIVO Specjalistyczne Centrum Medyczne Mariusz Brzęk
kontrola przeprowadzona w dniach 6-9 grudnia 2016 r.
(ZD-I.9612.22.2016)
24.02.2017 więcej
ARETE Gabinety Specjalistyczne Anita Borowiecka
kontrola przeprowadzona w dniach 27-30 grudnia 2016 r.
(ZD-I.9612.25.2016)
24.02.2017 więcej
"Aktywna Mama" Szkoła Naturalnego Rodzenia w Świdniku
kontrola przeprowadzona w dniach 15-23 listopada 2016 r.
(ZD-I.9612.10.2016)
24.02.2017 więcej
Centrum Medyczne LUXMED
kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniach 9-10 listopada
2016 r. w Centrum Medycznym LUXMED w odniesieniu do komórek
organizacyjnych zlokalizowanych w Lublinie przy ul.
Radziwiłowskiej 5 oraz Królewskiej 11 (ZD-I.9612.13.2016.BB)
13.01.2017 więcej