Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.394.2017
z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwał Rady Gminy Ulhówek w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół
podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe
14.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.366.2017
z dnia 27 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały Rady Gminy Piszczac w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków za niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
14.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.365.2017
z dnia 25 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwał Rady Gminy Sławatycze w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy
Sławatycze
14.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.360.2017
z dnia 25 października 2017 r.w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwał Rady Gminy Drelów w sprawie stwierdzenia
przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół
podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe
14.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.398.2017
z dnia 8 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Głusk w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości
09.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.397.2017
z dnia 8 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Spiczyn w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Spiczyn
09.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.376.2017
z dnia 2 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność
Zarządzenia Nr 43 Burmistrza Kazimierza Dolnego w sprawie
budżetu obywatelskiego Kazimierza Dolnego na rok 2018
07.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.395.2017
z dnia 2 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Mełgiew w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej z dotychczasowym
najemcą oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia tej umowy
06.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.392.2017
z dnia 2 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Uścimów w sprawie wskazania wstępnego miejsca
lokalizacji przystanku komunikacyjnego
06.11.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.381.2017
z dnia 2 listopada 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Hrubieszowie w sprawie uchwalenia regulaminu
targowisk miejskich na terenie miasta Hrubieszowa
06.11.2017 więcej