Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.323.2017
z dnia 13 września 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Chrzanów w sprawie zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla
dyrektora, wicedyrektora oraz nauczyciela
15.09.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.322.2017
z dnia 13 września 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Stanin w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie
nieruchomości położonej w miejscowości Wnętrzne
14.09.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.321.2017
z dnia 11 września 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie w sprawie zasad udzielania i
rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dyrektorów, wicedyrektorów i innych nauczycieli
pełniących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych
przez Gminę Krasnobród
13.09.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.312.2017
z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały Rady Miejskiej w Modliborzycach w sprawie zasad
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli
06.09.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.311.2017
z dnia 30 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Zwierzyńcu w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych
lub szkoleniach pożarniczych ochotniczej straży pożarnej
05.09.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.315.2017
z dnia 31 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Krzczonów w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie
geodezyjnym Krzczonów Folwark
05.09.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.308.2017
z dnia 30 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Konopnica w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie na okres 10 lat zabudowanej nieruchomości
działki nr 202/3 w Kozubszczyźnie wraz z budynkiem
05.09.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.309.2017
z dnia 30 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Konopnica w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
– działki nr 99/13 położonej w miejscowości Zemborzyce
Dolne
05.09.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.313.2017
z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczące uchwał Rady Miejskiej w
Modliborzycach w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez
gminę Modliborzyce
05.09.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.314.2017
dnia 30 sierpnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Spiczyn w sprawie ustalenia wysokości opłat za
korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku
Młodzieżowym
31.08.2017 więcej