Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.262.2017
z dnia 12 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXXIV/248/17 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 12 czerwca 2017r. w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
14.07.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.268.2017
z dnia 6 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność zarządzeń
Wójta Gminy Turobin z dnia 10 maja 2017 r. Nr 30 oraz Nr 31
10.07.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN- II.4131.265.2017
z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia nieważności
uchwały Nr XXV/185/17 Rady Gminy Adamów z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
10.07.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.264.2017
z dnia 6 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXIX/46/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 maja 2017 r. w
sprawie regulaminu ustalenia kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli
10.07.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.259.2017
z dnia 6 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXIX/244/2017 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 30 maja 2017 roku w
sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych
10.07.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.263.2017
z dnia 6 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXIX/44/17 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 31 maja 2017 roku w
sprawie określenia przepisów porządkowych w środkach
publicznego transportu zbiorowego
10.07.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.271.2017
z dnia 7 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXXI/191/17 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 30 maja 2017 r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu turystyczno-wypoczynkowego Krężnica Jara
10.07.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.266.2017
z dnia 6 lipca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady
Gminy Łuków z dnia 26 maja 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie dzierżawy na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości
Ryżki
07.07.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.252.2017
z dnia 28 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie
podziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym
05.07.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.256.2017
z dnia 28 czerwca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Nałęczów
03.07.2017 więcej