Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.53.2017
z dnia 21 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 25 stycznia 2017 roku
22.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.54.2017
z dnia 21 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Goraj z dnia 26 stycznia 2017 roku
22.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.46.2017
z dnia 9 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXIII/144/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 29 grudnia 2016 r.
13.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.47.2017
z dnia 9 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXIV/213/2016 Rady Gminy Tomaszów Lubelski z dnia 29 grudnia
2016 roku
13.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.49.2017
z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXXII/305/16 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2016 r.
10.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.44.2017
z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXXII/304/2016 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2016 r.
09.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.45.2017
z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
143/XXV/2016 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 28 grudnia 2016 r.
09.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.48.2017
z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XVIII/148/16 Rady Gminy Trzebieszów z dnia 28 grudnia 2016 r.
09.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.43.2017
z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXXIII/211/16 Rady Miejskiej w Urzędowie z dnia 29 grudnia 2016
r.
09.02.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.41.2017
z dnia 7 lutego 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXVIII/178/16 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 28 grudnia 2016
r.
09.02.2017 więcej
1234