Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.226.2017
z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie stwierdzające nieważność
uchwały Nr XXVI/171/17 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 20
kwietnia 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek za
usunięcie drzew
25.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.195.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXIII/161/2017 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 22 marca
2017r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi
24.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.228.2017
z dnia 22 maja 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Rady
Gminy Komarówka Podlaska z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie
wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie części
nieruchomości gruntowej
22.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.232.2017
z dnia 22 maja 2017 roku stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 19 kwietnia 2017 r. w
sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w
Komarówce Podlaskiej
22.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.193.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXVII/229/17 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 23 marca
2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku
22.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.189.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 roku stwierdzające nieważność
uchwały Nr XLI/236/2017 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 marca
2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie
innego zatrudnienia.
22.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.194.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXIV/150/2017 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 marca 2017r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkół
podstawowych
22.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.136.2017
z dnia 20 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXXII/210/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 16
marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania
rekrutacyjnego do przedszkoli i szkół
19.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.160.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Miasta Łuków z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół
podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem
17.05.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.179.2017
z dnia 28 kwietnia 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały
Rady Gminy Cyców w sprawie likwidacji Filialnej Szkoły
Podstawowej w Bekieszy
17.05.2017 więcej