Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Stadion Sportowy w Zamościu
Kontrola planowa monitoringu przeprowadzona w dniu 30 maja 2017
r. (ZK-III.431.13.2017)
08.08.2017 więcej
Stadion Miejski przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie
Kontrola planowa monitoringu przeprowadzona w dniu 29 maja 2017
r. (ZK-III.431.8.2017)
08.08.2017 więcej
Stadion Górniczego Klubu Sportowego GÓRNIK ŁĘCZNA w Łęcznej
Kontrola planowa monitoringu przeprowadzona w dniu 30 maja
2017 r. (ZK-III.431.12.2017)
08.08.2017 więcej
Stadion Sportowy ARENA Lublin w Lublinie
Kontrola planowa monitoringu przeprowadzona w dniu 29 maja 2017
r. (ZK-III.431.10.2017)
08.08.2017 więcej
Pływalnia AQUA Lublin w Lublinie
Kontrola planowa monitoringu przeprowadzona w dniu 29 maja 2017
r. (ZK-III.431.11.2017)
08.08.2017 więcej
Hala Widowiskowo - Sportowa przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie
Kontrola planowa monitoringu przeprowadzona w dniu 29 maja 2017
r. (ZK-III.431.7.2017)
08.08.2017 więcej
Hala Widowiskowo - Sportowa GLOBUS w Lublinie
Kontrola planowa monitoringu przeprowadzona w dniu 30 maja 2017
r. (ZK-III.431.9.2017)
08.08.2017 więcej
Urząd Gminy Zalesie
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 27 kwietnia 2017 r. (ZK-I.431.2.14.2017)
01.08.2017 więcej
Urząd Gminy Piszczac
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 27 kwietnia 2017 r. (ZK-I.431.2.15.2017)
01.08.2017 więcej
Urząd Gminy Rokitno
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 26 kwietnia 2017 r. (ZK-I.431.2.13.2017)
01.08.2017 więcej
123