Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Straż Miejska w Janowie Lubelskim
Kontrola przeprowadzona w dniu 13 września 2017 r.
(ZK-III.68.7.14.2017)
18.10.2017 więcej
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Zamościu
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 19 maja 2017 r.
(ZK-III.431.14.2017)
17.10.2017 więcej
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Lublinie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 19-20 czerwca 2017 r.
(ZK-III.431.16.2017)
17.10.2017 więcej
Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Chełmie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 24 maja 2017 r.
(ZK-III.431.15.2017)
17.10.2017 więcej
Straż Miejska w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach 19 - 21 kwietnia 2017 r.
(ZK-III.68.7.6.2017)
16.10.2017 więcej
Straż Miejska w Hrubieszowie
Kontrola przeprowadzona w dniu 8 sierpnia 2017 r.
(ZK-III.68.7.11.2017)
22.08.2017 więcej
Stadion Sportowy w Zamościu
Kontrola planowa monitoringu przeprowadzona w dniu 30 maja 2017
r. (ZK-III.431.13.2017)
08.08.2017 więcej
Stadion Miejski przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie
Kontrola planowa monitoringu przeprowadzona w dniu 29 maja 2017
r. (ZK-III.431.8.2017)
08.08.2017 więcej
Stadion Górniczego Klubu Sportowego GÓRNIK ŁĘCZNA w Łęcznej
Kontrola planowa monitoringu przeprowadzona w dniu 30 maja
2017 r. (ZK-III.431.12.2017)
08.08.2017 więcej
Stadion Sportowy ARENA Lublin w Lublinie
Kontrola planowa monitoringu przeprowadzona w dniu 29 maja 2017
r. (ZK-III.431.10.2017)
08.08.2017 więcej
1234