2017-02-09

Straż Miejska w Łęcznej

Kontrola przeprowadzona w dniu 9 stycznia 2017 r. 

Zakres kontroli obejmował

1. Wykonywanie uprawnień określonych w art. 12 ustawy o strażach gminnych.

2. Użycie broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego.

3. Prowadzenie ewidencji etatów, wyposażenia w tym środków przymusu bezpośredniego, broni palnej, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych pojazdów oraz wyników działań straży.

Załączniki

  Wystąpienie pokont...Łęcznej.pdf 209,19 KB (pdf) szczegóły pobierz