2017-08-02

Urząd Miejski w Modliborzycach

Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 2 i 5 czerwca 2017 r.

(GN-IV.431.1.2017)

 

Zakres kontroli:

1.Wydatkowanie środków finansowych z budżetu wojewody lubelskiego na utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

2.Wykorzystanie środków finansowych przekazanych z innych źródeł na ww. zadanie, m. in. z  Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie.

3.Prowadzenie ewidencji i dokumentacji znajdujących się na terenie gminy obiektów grobownictwa wojennego.

4.Ocena stanu utrzymania grobów i  cmentarzy wojennych na podstawie dokonania wizji lokalnej obiektów.

Załączniki

  WGNiSP_kontrola_UM_...cmentarze.pdf 420,47 KB (pdf) szczegóły pobierz