Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Gminy Łopiennik Górny
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 26 czerwca 2017 r.
(IF-IV.431.2.2017)
24.10.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Rykach
Kontrola planowana w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od
27 czerwca do 21 lipca 2017 r. (IF-III.8170.5.2017)
29.09.2017 więcej
Ośrodek szkolenia PHU EASY Tomasz Mucha
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od 10 marca 2017 r.
do 5 kwietnia 2017 r. (IF-III.431.1.1.2017)
19.09.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Świdniku
kontrola planowana w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od
14 marca do 23 marca 2017 r. (IF-IV.431.1.2017)
24.06.2017 więcej