2017-06-24

Starostwo Powiatowe w Świdniku

Kontrola planowana w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 14 marca do 23 marca 2017 r.

Zakres kontroli:
1. Ocena prawidłowości realizacji zadań dotyczących zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych w powiecie świdnickim w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Ocena prowadzenia Rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz realizacji przez Starostę Świdnickiego nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.
3. Ocena prawidłowości realizacji zadania inwestycyjnego pn.”Poprawa połączenia między drogą krajową nr 12 i 17 oraz drogą wojewódzką nr 829 poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2102 Świdnik – Franciszków oraz drogi 2020L Lublin – Mełgiew – Zakrzów – etap II” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019",

Załączniki

  IF kontrola_SP Świdnik.pdf 439 KB (pdf) szczegóły pobierz