Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
Kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach 23 i 27
lutego 2017 r. (IGK-III.431.2.2017)
05.09.2017 więcej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Kontrola przeprowadzona w dniach 24 i 27 kwietnia 2017 r.
(IGK-III.431.3.2017)
29.08.2017 więcej