Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Gminy Ruda-Huta
Kontrola planowa koordynowana w trybie zwykłym przeprowadzona w
dniach od 30 czerwca do 28 lipca 2017 r. (PN-III.431.12.2017)
17.11.2017 więcej
Urząd Gminy Wojsławice
Kontrola planowa koordynowana w trybie zwykłym przeprowadzona w
dniach od 19 kwietnia do 19 maja 2017 r. (PN-III.431.2.2017)
17.11.2017 więcej
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
Kontrola przeprowadzona w dniach 17-24 października 2017 r.
(PN-III.9514.10.2017)
09.11.2017 więcej
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 6-22 września
2017 r. (PN-III.431.8.2017)
08.11.2017 więcej
Urząd Miasta Lublin
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 11
sierpnia do 8 września 2017 r. (PN-III.431.13.2017)
08.11.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Dagmara Kozik - tłumacz przysięgły j. włoskiego
17.10.2017 więcej
Spółdzielnia Inwalidów ELREMET w Białej Podlaskiej
Kontrola przeprowadzona w dniach 7-15 września 2017 r.
(PN-III.9514.9.2017)
29.09.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Marian Janczarek - tłumacz przysięgły j. czeskiego
27.09.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Bożena Głos - tłumacz przysięgły j. łacińskiego
27.09.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Jacek Głuchowski - tłumacz przysięgły j. angielskiego
27.09.2017 więcej