Lista artykułów

Nazwa artykułu
Powiatowy Urząd Pracy w Rykach
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 18
kwietnia do 12 maja 2017 r. (PN-III.862.3.2017)
28.06.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Krystyna Czerniak - tłumacz przysięgły j. rosyjskiego.
28.06.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Anna Daniłko - tłumacz przysięgły j. rosyjskiego
19.06.2017 więcej
Powiatowy Urząd Pracy we Włodawie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w terminie od
22 marca do 7 kwietnia 2017 r. (PN-III.862.2.2017)
08.06.2017 więcej
Stowarzyszenie "CZAJNIA"
Kontrola zlecona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej przeprowadzona w terminie od dnia 9 grudnia 2016 r.
do dnia 9 stycznia 2017 r.
06.06.2017 więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 8
lutego do 10 marca 2017 r. (PN-III.862.1.2017)
06.06.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Nina Cełykowska - tłumacz przysięgły j. rosyjskiego
31.05.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Elżbieta Ćwir - tłumacz przysięgły j. rosyjskiego
31.05.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Walentyna Cieniawa - tłumacz przysięgły j. rosyjskiego
31.05.2017 więcej
Zakład Pracy Chronionej Łuksja sp. z o.o.
Kontrola przeprowadzona w terminie 25 - 28 kwietnia 2017r.
(PN-III.9514.6.2017)
23.05.2017 więcej