Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Miejski w Lubartowie
Kontrola planowa koordynowana w trybie zwykłym przeprowadzona w
dniach od 20 marca do 28 kwietnia 2017 r. (PN-III.431.1.2017)
18.09.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Arnaout Saad Nazmi - tłumacz przysięgły j. arabskiego
15.09.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Marzena Burzec - tłumacz przysięgły j. hiszpańskiego
15.09.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Michalina Barszcz - tłumacz przysięgły j. rosyjskiego
15.09.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Katarzyna Kozłowska - tłumacz przysięgły j. angielskiego
15.09.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Marzenna Kasperska - tłumacz przysięgły j. angielskiego
15.09.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Anna Lalik-Jacek - tłumacz przysięgły j. niemieckiego
15.09.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Justyna Kowalska - tłumacz przysięgły j. angielskiego
15.09.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pani Małgorzata Kielan-Antończak - tłumacz przysięgły j.
niemieckiego i j. szwedzkiego
15.09.2017 więcej
Sprawozdanie z kontroli działalności tłumacza przysięgłego
Pan Jerzy Adamko - tłumacz przysięgły j. angielskiego
12.09.2017 więcej