Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
NZOZ ŁUKSJA-MED Sp. z.o.o. w Łukowie
kontrola przeprowadzona w dniach od 21 marca 2017 r. do 27 marca
2017 r. (PN-III.9514.4.2017)
30.03.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.102.2017
z dnia 23 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr
XXIX/248/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.
24.03.2017 więcej
Zakład Aktywności Zawodowej przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia" w Lublinie
kontrola przeprowadzona w dniach 17-23 lutego 2017 r.
(PN-III.9514.2.2017)
22.03.2017 więcej
123