Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w dniu 29 maja 2017 r.
(PS-Z.431.1.4.2017)
08.08.2017 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radecznicy
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 1 marca do 12
kwietnia 2017 r. (PS-Z.431.1.2.2017)
08.08.2017 więcej
Urząd Gminy Wojcieszków
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 31 maja 2017 r.
(PS-I.431.1.14.2017)
08.08.2017 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejowie
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 26 kwietnia 2017 r.
(PS-I.431.1.9.2017)
08.08.2017 więcej
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nałęczowie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 13 czerwca 2017 r.
(PS-III.431.1.2017)
08.08.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 9 czerwca 2017 r.
(PS-II.431.1.6.2017)
03.08.2017 więcej
Urząd Gminy Trzeszczany
Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 20 czerwca 2017 r.
(PS-Z.431.1.6.2017)
07.07.2017 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach 22-25 maja 2017 r.
(PS-VI.431.9.2017)
07.07.2017 więcej
Urząd Gminy Tereszpol
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 11-25
kwietnia 2017 r. (PS-Z.431.2.5.2017)
07.07.2017 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 7-15
marca 2016 r. (PS-VI.431.4.2017)
07.07.2017 więcej
1234