Lista artykułów

Nazwa artykułu
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie
kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 6 lutego 2017 r.
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (PS-III.9532.1.1.2017)
30.03.2017 więcej
Protokół kontroli doraźnej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 6 lutego 2017 r.
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (PS-III.9532.1.2.2017)
30.03.2017 więcej