Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Gminy Milejów
Kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 26 kwietnia 2017 r.
(PS-I.431.1.10.2017)
26.06.2017 więcej
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie
kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 6 lutego 2017 r.
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (PS-III.9532.1.1.2017)
30.03.2017 więcej
Protokół kontroli doraźnej w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
kontrola doraźna przeprowadzona w dniu 6 lutego 2017 r.
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (PS-III.9532.1.2.2017)
30.03.2017 więcej