Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Urząd Gminy Białopole
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 26 maja
2017 r. (SO-Ch.431.6.2017)
06.07.2017 więcej
Urząd Gminy Bełżec
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 14 marca 2017 r.
(SO-Z.431.1.2017)
05.07.2017 więcej
Urząd Gminy Konopnica
Kontrola doraźna w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 20
lutego 2017 r. (SO-III.431.2.1.2017)
04.07.2017 więcej
Urząd Miejski w Łukowie
Kontrola doraźna w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniu 21
lutego 2017 r. (SO-III.431.2.2.2017)
04.07.2017 więcej
Urząd Miejski w Annopolu
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 27 lutego 2017 r.
(SO-III.431.2.3.2017)
03.07.2017 więcej
Urząd Miejski w Bychawie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 28 lutego 2017 r.
(SO-III.431.2.4.2017)
03.07.2017 więcej
Urząd Gminy Łabunie
Kontrola problemowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 24
marca 2017 r. (SO-Z.431.3.2017)
03.07.2017 więcej
Urząd Miejski w Bełżycach
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 27 marca 2017 r.
(SO-III.431.2.6.2017)
03.07.2017 więcej
Urząd Gminy Cyców
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 30 maja 2017 r.
(SO-III.431.2.9.2017)
03.07.2017 więcej
Urząd Gminy Chodel
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 29 maja 2017 r.
(SO-III.431.2.8.2017)
03.07.2017 więcej
12