Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 254 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 13 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
prowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych w Lubelskim
Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie
17.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 272 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej na terenie
gminy Parczew
14.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 232 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
nadania Statutu Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie
14.11.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 274 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkowników
wieczystych, położonej w Klementowicach, gm. Kurów
30.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 273 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
użyczenie części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w
Lublinie przy ul. Narutowicza 73
30.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 265 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 października 2017 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie utworzenia Społecznej Rady do Spraw Przedsiębiorczości
30.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 276 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Annopolu
27.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 275 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 26 października 2017 r. uchylające zarządzenie w
sprawie ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw
Współpracy z Ukrainą
27.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 268 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
oddanie w najem części nieruchomości Skarbu Państwa
położonej w Puławach przy ul. Reymonta
23.10.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 267 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 19 października 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
oddanie w najem części nieruchomości Skarbu Państwa
położonej w Puławach przy ul. Reymonta
23.10.2017 więcej