Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 101 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na dzierżawę
nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Piotrowicach, gm.
Strzyżewice
25.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 112 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w
Puławach
25.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 123 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie gminy Wólka
25.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 143 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie gminy Adamów
25.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 139 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie gminy Biszcza
25.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 115 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie gminy Piaski
23.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 109 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie gminy Puławy
23.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 116 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie gminy Skierbieszów
23.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 120 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 maja 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie gminy Adamów
22.05.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 118 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 maja 2017 roku zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie gminy Jastków
22.05.2017 więcej