Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 35 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie w
najem części nieruchomości Skarbu Państwa
17.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 43 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Radecznica
16.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 34 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomościach Skarbu Państwa
15.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 39 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa
15.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 20 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa
15.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 42 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 13 lutego 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do Spraw
Popularyzowania Zasad Państwa Praworządnego
15.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 30 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 7 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych dla województwa
lubelskiego
14.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 40 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 13 lutego 2016 r. w sprawie zasad realizacji w 2017 r.
zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, polegającego
na organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży
14.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 41 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów
dla kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy oraz
kandydatów na wykładowców
14.02.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 32 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
prawa własności udziału w nieruchomości Skarbu Państwa na
rzecz użytkownika wieczystego
13.02.2017 więcej
12345