Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 63 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomościach Skarbu Państwa
24.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 62 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody jednostce
organizacyjnej wykonanie inwestycji na nieruchomości Skarbu
Państwa
24.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 57 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na dokonanie
darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa na
rzecz Gminy Niedrzwica Duża
23.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 59 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
zastosowanie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego
zarządu ustanowionego na nieruchomości Skarbu Państwa.
23.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 46 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
lokalu mieszkalnego Skarbu Państwa
23.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 58 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 16 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
udzielenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości
21.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 51 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 8 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
16.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 47 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego.
14.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 56 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 13 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
udzielenia zgody na dokonanie darowizny udziału Skarbu Państwa
w nieruchomości na rzecz Gminy Michów
14.03.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 44 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na dzierżawę
nieruchomości Skarbu Państwa
13.03.2017 więcej