Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 241 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w
gm. Niemce, obręb Elizówka Kolonia
15.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 248 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika
Wojewody Lubelskiego do Spraw Rozwoju Służby Zdrowia
15.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 237 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 12 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości Skarbu
Państwa położonej we Włodawie
15.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 238 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 12 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie
w najem części nieruchomości Skarbu Państwa, znajdującej
się w budynku zlokalizowanym na Drogowym Przejściu Granicznym
w Dorohusku
15.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 245 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Chodel
14.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 239 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 9 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Wojsławice
12.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 236 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 6 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
na terenie gminy Wola Mysłowska
08.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 233 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 5 września 2017 r. w sprawie udzielenia zgody jednostce
organizacyjnej na przebudowę nieruchomości Skarbu Państwa,
położonej w Lublinie, oznaczonej jako działki nr 1/9 (obręb
0011 – Dziesiąta Wieś)
06.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 235 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 1 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
powołania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
położonych na terenie gminy Ludwin
05.09.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 231 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia zgody na
dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa położonej w
Piotrowicach, gm. Strzyżewice
29.08.2017 więcej