Lista artykułów

Nazwa artykułu
Analiza wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.
20.09.2017 więcej
Analiza dochodów budżetowych
za II kwartał 2017 r.
13.09.2017 więcej
Analiza wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.
22.06.2017 więcej
Analiza dochodów budżetowych
za I kwartał 2017 roku
22.06.2017 więcej