Lista artykułów

Nazwa artykułu
Analiza wykonania planu wydatków budżetowych
za okres od 01.01.2017 r. do 31.03.2017 r.
22.06.2017 więcej
Analiza dochodów budżetowych
za I kwartał 2017 roku
22.06.2017 więcej