Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 31 sierpnia 2017 r.
(ŚR-II.431.33.2017)
19.09.2017 więcej
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Puławach
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 10 maja 2017 r.
(ŚR-II.431.18.2017)
06.09.2017 więcej
Konserwacyja Spółka Wodna w Sosnówce
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 15 maja 2017 r.
(ŚR-II.431.20.2017)
05.09.2017 więcej
Urząd Gminy Biszcza
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 20 czerwca 2017 r.
(ŚR-II.431.27.2017)
05.09.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 25 lipca 2017 r.
(ŚR-II.431.30.2017)
05.09.2017 więcej
Urząd Gminy Susiec
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 4 lipca 2017 r.
(ŚR-II.431.29.2017)
26.07.2017 więcej
Urząd Gminy Strzyżewice
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 25 –
26, 29 maja 2017 r. (ŚR-II.0431.21.2017)
05.07.2017 więcej
Urząd Gminy Stary Zamość
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 9 czerwca 2017 r.
(ŚR-II.431.25.2017)
05.07.2017 więcej
Urząd Gminy Leśniowice
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 23 czerwca 2017 r.
(ŚR-II.431.27.2017)
05.07.2017 więcej
Urząd Gminy Sułów
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 13 czerwca 2017 r.
(ŚR-II.431.26.2017)
04.07.2017 więcej