Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Gminy Dzwola
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 23 maja 2017 roku.
(ŚR-II.431.22.2017)
08.06.2017 więcej
Urząd Miejski w Urzędowie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 26 maja 2017 roku.
(ŚR-II.431.24.2017)
07.06.2017 więcej
Urząd Gminy Dzierzkowice
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 12 maja 2017 roku.
(ŚR-II.431.19.2017)
07.06.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Parczewie
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 7 kwietnia 2017 roku.
(ŚR-II.431.14.2017)
06.06.2017 więcej
Urząd Gminy Niemce
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 13 kwietnia 2017 roku.
(ŚR-II.431.15.2017)
06.06.2017 więcej
Urząd Gminy Strzyżewice
Kontrola planowa przeprowadzona w dniu 28 kwietnia 2017 roku.
(ŚR-II.431.17.2017)
22.05.2017 więcej
Urząd Gminy Radecznica
kontrola planowa przeprowadzona w dniu 4 kwietnia 2017 r.
(ŚR-II.431.13.2017)
18.04.2017 więcej
Urząd Gminy Goraj
kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 28 do 31 marca 2017
r. (ŚR-II.431.11.2017)
18.04.2017 więcej
Społeczna Straż Rybacka w Powiecie Puławskim
kontrola przeprowadzona w dniu 15 lutego 2017 r.
06.04.2017 więcej