Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego - sesja XXXV
Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na specjalizacje lekarskie
i lekarsko-dentystyczne przeprowadzonego w dniach 1 – 31 marca
2016 r.
06.04.2016 więcej
Terminy sesji egzaminów w roku 2016
dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy i instruktorów
techniki jazdy
07.03.2016 więcej
Komunikat w sprawie terminu egzaminu
dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy
23.02.2016 więcej
123