Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji z dnia 21 listopada 2016 r., znak
IF-I.7840.2.37.2016 DS
29.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji nr 156/16, znak: IF-I.7840.5.43.2016.AZ z dnia
21 listopada 2016 r.
25.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę.
25.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji
na środowisko: odcinek 11 linia kolejowa nr 7.
24.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na
środowisko: odcinek 12 linia kolejowa nr 7.
24.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
dotyczące zawiadomienia o wydaniu w dniu 16 listopada 2016 r.
decyzji nr 75/16, znak: IF-I.7840.8.70.2016.AO.
21.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
dotyczące wydania decyzji Wojewody Lubelskiego znak:
IF-VII.7840.2.61.2016.MK z dnia 14 listopada 2016 r.
21.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Rokitno.
18.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 15.11.2016 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej.
18.11.2016 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
w sprawie ogłoszenia wykazów jednostek
samorządu terytorialnego województwa lubelskiego
otrzymujących dotacje w ramach ustawy budżetowej na rok
2016.
15.11.2016 więcej