2016-01-19

Biuro Wojewody

dyrektor Biura: Tomasz Sonntag
zastępca dyrektora Biura: wakat

 

Sekretariat
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-780
faks 81 74-24-418
e-mail: bw@lublin.uw.gov.pl
pok. 160

 

Do zakresu działania Biura Wojewody należy:

 1. Prowadzenie kalendarza spotkań służbowych Wojewody i Wicewojewody, dokumentowanie ich przebiegu.
 2. opracowywanie planów pracy Wojewody oraz obsługa posiedzeń, w których udział bierze Wojewoda.
 3. Sprawowanie nadzoru nad realizacją wniosków i postanowień podjętych przez Wojewodę lub w trakcie posiedzeń, w których udział bierze Wojewoda.
 4. Organizowanie uczestnictwa Wojewody w uroczystościach państwowych i obchodach świąt narodowych.
 5. Zapewnianie wykonania zobowiązań wynikających z przyjętych przez Wojewodę patronatów, zaproszeń i udziału w komitetach honorowych.
 6. Monitorowanie mediów w zakresie wydarzeń społecznych, politycznych i kryzysowych na terenie województwa oraz gromadzenie i analiza publikacji prasowych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym.
 7. Powadzenie polityki informacyjnej poprzez.
 8. Przygotowywanie publikacji przedstawiających stanowisko Wojewody.
 9. Zapewnianie odpowiedzi na krytykę i informację prasową.
 10. Organizowanie spotkań dziennikarzy z Wojewodą, Wicewojewodą i Dyrektorem Generalnym Urzędu oraz organizowanie konferencji prasowych.
 11. Gromadzenie i przekazywanie informacji o działaniach i wynikach pracy Wojewody i Urzędu;
 12. Współpraca z Centrum Informacyjnym Rządu.
 13. Rejestracja audiowizualna wydarzeń związanych z działalnością Wojewody oraz archiwizowanie materiałów.
 14. Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej, prowadzenie rejestru wniosków kierowanych do Wojewody i Urzędu o udostępnienie takich informacji.
 15. Redagowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej, przy współpracy z wydziałami.
 16. Przygotowywanie i zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu informacji dotyczących pracy Wojewody i Urzędu.
 17. Organizowanie i obsługa współpracy Wojewody z parlamentarzystami i organami samorządu terytorialnego, partiami politycznymi i związkami zawodowymi.
 18. Zapewnianie obsługi organizacyjnej i protokolarnej oficjalnych wizyt, składanych przez przedstawicieli obcych państw.
 19. Obsługa organizacyjna wyjazdów krajowych i zagranicznych Wojewody, Wicewojewody i Dyrektora Generalnego Urzędu.
 20. Obsługa społecznych rad oraz innych podmiotów doradczych i konsultacyjnych działających przy Wojewodzie.
 21. Obsługa Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
 22. Prowadzenie spraw dotyczących nadawania orderów i odznaczeń państwowych.
 23. Podejmowanie czynności zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań.
 24. Sprawowanie nadzoru nad realizacją przez marszałka województwa lubelskiego zadania zleconego polegającego na tworzeniu oraz zapewnieniu funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

W Biurze tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) oddział ds. obsługi prezydialnej BW-I.;

2) oddział ds. mediów i komunikacji społecznej BW-II.;

3) oddział ds. współpracy z instytucjami i spraw zagranicznych BW-III.