2017-01-09

Wydawanie dzienników praktyki zawodowej z
zakresu geodezji i kartografii

Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie wydaje dziennik praktyki zawodowej z zakresu geodezji i kartografii (art. 44b ust. 5 oraz ust. 7-8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.)

Załączniki

  Karta usług Wydani...rtografii.pdf 156,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wniosek o wydanie d...zawodowej.pdf 240,19 KB (pdf) szczegóły pobierz