Lista artykułów

Nazwa artykułu
Konkurs dla dzieci „Numer alarmowy 112”
Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek ogłasza konkurs
dla dzieci pn. „Numer alarmowy 112”.
05.01.2017 więcej
Konkurs „Organizacja Pozarządowa Roku 2016”
skierowany do organizacji pozarządowych z województwa
lubelskiego.
05.01.2017 więcej
Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego o otwartym konkursie ofert
na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania
wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych
23.06.2016 więcej
Otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałania
narkomanii
12.04.2016 więcej
Otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji
zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalcza AIDS
12.04.2016 więcej
„Konkurs ofert 2016
zapewnienie warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej i
psychologicznej dla ewakuowanej ludności”
06.04.2016 więcej
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych
na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i
ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego w 2016 roku
10.03.2016 więcej
Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym
na specjalizacje lekarskie i lekarsko-dentystyczne w dniach 1-31
marca 2016 r. - sesja XXXV
12.02.2016 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”,
Edycja 2016
05.02.2016 więcej