Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 21 marca 2017 o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy
decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu
pozwolenia na budowę
28.03.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 23 marca 2017 r. dot. rozbudowy drogi krajowej nr 63 w
zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości
Łuków
27.03.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 marca 2017 r. informujące o wydaniu w dniu 14 marca
2017 r., decyzji, znak: IF-I.7821.7.2016.HP uchylającej
w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia
przez organ pierwszej instancji decyzję Starosty Radzyńskiego,
z dnia 28 listopada 2016 r.
23.03.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 22.02.2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowę zbiornika na rzece Czapelka w
miejscowości Kobylany gmina Terespol
27.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji znak:
IF-I.7820.23.2016.HP z dnia 10 lutego 2017 r.
23.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 lutego 2017 r. o wydaniu decyzji w II instancji w
sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
23.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazów jednostek
samorządu terytorialnego województwa lubelskiego otrzymujących
dotacje w ramach ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16 grudnia
2016 r.
22.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 stycznia 2017 r. o wydaniu decyzji w II instancji w
sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
21.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 15 lutego 2016 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na wykonanie inwestycji
20.02.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 15 lutego 2017 r. informujące o wydaniu w dniu 15 lutego
2017 r. przez Wojewodę Lubelskiego Zarządzenia nr 43 w
sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Radecznica
16.02.2017 więcej