Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 24 maja 2017 roku o wydaniu decyzji uchylającej w
całości decyzję Starosty Biłgorajskiego z dnia 28 marca 2017
roku
26.05.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 23 maja 2017 roku uzupełniające treść decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Budowa drogi
ekspresowej S17 Garwolin – Kurów"
24.05.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 maja 2017 roku o wydaniu decyzji zatwierdzającej
projekt budowlany i udzieleniu pozwolenia na budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Kienkówka i Nowa Prawda
23.05.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 12 maja 2017 roku o wydaniu decyzji umarzającej
postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji o zatwierdzeniu
projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę chlewni w
miejscowości Żakowola Poprzeczna
22.05.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 maja 2017 roku o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej w miejscowości Turów
22.05.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania
z nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym w części
należącej do Heleny Sokołowskiej
19.05.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Sosnowica
19.05.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji o zezwoleniu na rozbudowę drogi krajowej nr 63,
w zakresie budowy chodnika w miejscowościach: Klębów i Stok
19.05.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 16 maja 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 76 w
zakresie budowy chodnika w miejscowości Kol. Jamielnik
19.05.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wznowieniu z urzędu, w dniu 24 kwietnia 2017 r., postępowania
w sprawie rozbudowy wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w
dolinie Święciechowskiej, gm. Annopol
17.05.2017 więcej