Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 14 listopada 2017 r. decyzji uchylającej
decyzję Starosty Lubelskiego w sprawie ograniczenia sposobu
korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
poprzez udzielenie zezwolenia Gminie Konopnica na założenie i
przeprowadzenie sieci kanalizacji sanitarnej i przekazującej tę
sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji
16.11.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany
decyzji nr 3/17 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w
zakresie rozbudowy drogi krajowej nr 63 w miejscowości Łuków
15.11.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 30 października 2017 r. w sprawie podziału dotacji
podmiotowej dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych
województwa lubelskiego w 2017 r.
31.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 27 października 2017 r. podające do publicznej
wiadomości Zarządzenie Nr 276 Wojewody Lubelskiego w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Annopolu
27.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 października 2017 r. podające do publicznej
wiadomości Zarządzenie Nr 271 Wojewody Lubelskiego w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Miasta Krasnystaw
18.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 16 października 2017 r. dotyczące podania do publicznej
wiadomości Zarządzenia Nr 269 Wojewody Lubelskiego w sprawie
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jabłoń
18.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wysokości wskaźników
przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych w województwie lubelskim
02.10.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 września 2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości
Zarządzenia Nr 243 Wojewody Lubelskiego w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Janów Podlaski
20.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 września 2017 r. podające do publicznej wiadomości
Zarządzenie Nr 244 Wojewody Lubelskiego w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Radzyń Podlaski
20.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
podające do publicznej wiadomości informację o zamiarze
wydania decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia nabycia
przez: Skarb Państwa i Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa
użytkowania wieczystego oraz prawa własności, w stosunku do
nieruchomości zlokalizowanej w gminie Zamość, obręb Siedliska
20.09.2017 więcej