Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 lipca 2017 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 830 ul. Nałęczowskiej i drogi wojewódzkiej al. Kraśnickiej
w obrębie starej zajezdni autobusowej Helenów, w Lublinie”.
21.07.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 lipca 2017 r. o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zrid pn.:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec
od km 228 190 (229 250) do km 235 575 (236 653,88)”
20.07.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody lubelskiego
z dnia 18 lipca 2017 r. o wydaniu decyzji w II instancji w
sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1624 L relacji Sosnowica –
Urszulin – Hańsk – droga woj. nr 819, od km 18 162 do km 33
921).
20.07.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 18 lipca 2017 r. informujące o wszczęciu postępowania
administracyjnego w przedmiocie zmiany decyzji dot. budowy drogi
ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła
„Dąbrowica” (bez węzła) do węzła „Konopnica” (wraz z
węzłem) i połączeniem z istniejącą drogą krajową Nr 19
wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej Nr 747 na
odcinku od węzła „Konopnica” do drogi krajowej Nr
19.
20.07.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 lipca 2017 r. dot. budowy nowego odcinka drogi
łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską (planowana droga
wojewódzka nr 835) wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z
bocznicą kolejową, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia
ulicznego, sygnalizacji świetlnej kanału technologicznego,
sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy:
ul. Wrotkowskiej, ul. Nowy Świat, ul. M. Smoluchowskiego, ul.
Wojennej i przebudową: ul. Spacerowej, ul. K. Dunikowskiego, ul.
S. Żeromskiego wraz z przebudową infrastruktury uzbrojenia
terenu
17.07.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 5 lipca 2017 r. o wydaniu zrid pn.: „Budowa tymczasowej
drogi dojazdowej DD1 umożliwiającej poruszanie się pojazdów
ruchu powolnego/lokalnego poza drogą ekspresową S19...
12.07.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 4 lipca 2017 r. dot. Zarządzenia Nr 204 Wojewody
Lubelskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta
Puławy
10.07.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody lubelskiego
z dnia 6 lipca 2017 r. dot. wydania Zarządzenia Nr 203 Wojewody
Lubelskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Bełżycach.
10.07.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Miasta Lubartów
21.06.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej
dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych
województwa lubelskiego w 2017 roku.
14.06.2017 więcej