Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 12 września 2017 r. decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zbiorczej
sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie
18.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 13 września 2017 r. w w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Chodel
14.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 11 września 2017 r. decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę
istniejącego obiektu mostowego w Kobylanach, gm. Terespol
14.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 8 września 2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej w zakresie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 835 ul.
Abramowickiej w Lublinie, na odcinku od ul. Sadowej do granicy
miasta
13.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 9 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Wojsławice
12.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Sułów
21.08.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 4 lipca 2017 r. dot. Zarządzenia Nr 204 Wojewody
Lubelskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miasta
Puławy
10.07.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody lubelskiego
z dnia 6 lipca 2017 r. dot. wydania Zarządzenia Nr 203 Wojewody
Lubelskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady
Miejskiej w Bełżycach.
10.07.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Miasta Lubartów
21.06.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej
dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych
województwa lubelskiego w 2017 roku.
14.06.2017 więcej