Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 września 2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości
Zarządzenia Nr 243 Wojewody Lubelskiego w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Janów Podlaski
20.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 20 września 2017 r. podające do publicznej wiadomości
Zarządzenie Nr 244 Wojewody Lubelskiego w sprawie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Radzyń Podlaski
20.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
podające do publicznej wiadomości informację o zamiarze
wydania decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia nabycia
przez: Skarb Państwa i Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa
użytkowania wieczystego oraz prawa własności, w stosunku do
nieruchomości zlokalizowanej w gminie Zamość, obręb Siedliska
20.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
podające do publicznej wiadomości informację o zamiarze
wydania decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia nabycia
przez: Skarb Państwa i Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa
użytkowania wieczystego oraz prawa własności, w stosunku do
nieruchomości zlokalizowanej w gminie Zamość, obręb Siedliska
20.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
podające do publicznej wiadomości informację o zamiarze
wydania decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia nabycia
przez: Skarb Państwa i Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa
użytkowania wieczystego oraz prawa własności, w stosunku do
nieruchomości zlokalizowanej w gminie Zamość, obręb Siedliska
20.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
podające do publicznej wiadomości informację o zamiarze
wydania decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia nabycia
przez: Skarb Państwa i Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa
użytkowania wieczystego oraz prawa własności, w stosunku do
nieruchomości zlokalizowanej w gminie Zamość, obręb Siedliska
20.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
podające do publicznej wiadomości informację o zamiarze
wydania decyzji administracyjnej w sprawie stwierdzenia nabycia
przez: Skarb Państwa i Polskie Koleje Państwowe S.A. prawa
użytkowania wieczystego oraz prawa własności, w stosunku do
nieruchomości zlokalizowanej w gminie Tereszpol, obręb Szozdy
20.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 12 września 2017 r. decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zbiorczej
sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie
18.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Chodel
14.09.2017 więcej
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego
o wydaniu w dniu 11 września 2017 r. decyzji o zatwierdzeniu
projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na przebudowę
istniejącego obiektu mostowego w Kobylanach, gm. Terespol
14.09.2017 więcej