2017-03-30

"Wspieranie Jednostek Samorządu
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .
 
W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.
 
Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

Załączniki

  Program Osłonowy.pdf 6,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. 1 Formularz wn...sku 2017.docx 39,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. 4 Oswiadczenie.docx 13,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. 5 Instrukcja ...sku_2017.docx 22,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. 3 Harmonogram ...ektu 2017.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. 6 Karta oceny_...dzki_2017.doc 74 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 2.pdf 38,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. 7 Karta oceny_...centralny.doc 115,5 KB (doc) szczegóły pobierz