Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sposób i tryb pracy Komisji do oceny wniosków o dofinansowanie zadań
w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
(do realizacji w 2018 r.)
06.09.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze wniosków
w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 –
2019" (do realizacji w 2018 r.)
04.08.2017 więcej
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej
Treść Programu dostępna w załączniku do Uchwały Nr 154/2015
Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.
04.08.2017 więcej