Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Zamościu
wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę -
Szczebrzeszyn, obr. Przedmieście Zamojskie, działka nr 207/14.
17.07.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w
najem na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym, położonej w
obrębie Śródmieście w Hrubieszowie
13.07.2017 więcej