Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Puławach
Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
przeznaczonej do oddania w najem na czas nieoznaczony, w trybie
bezprzetargowym, położonej w Puławach.
28.11.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Chełmie
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym,
położonej w miejscowości Ruda-Huta.
27.11.2017 więcej