2017-11-06

Starostwo Powiatowe w Puławach

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonej w Kazimierzu Dolnym, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 142/2 przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany na działkę 1446/4, będącą własnością Towarzystwa Miłośników Historii, która jest zajęta pod drogę powiatową nr 2529L.

Załączniki

  SP_Puławy_Kazimier...n_zamiana.pdf 980,22 KB (pdf) szczegóły pobierz