Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Ogłoszenie nr 12458 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw: Biuletynu Informacji Publicznej w Biurze Wojewody 2017-07-03 Zobacz
2 Ogłoszenie nr 13472 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw: gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa 2017-08-07 Zobacz
3 Ogłoszenie nr 12542 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw: informatyki i obsługi Urzędu w Biurze Informatyki i Obsługi Urzędu 2017-07-14 Zobacz
4 Ogłoszenie nr 13358 LUBELSKIE starszy inspektor wojewódzki ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa 2017-07-27 Zobacz
5 Ogłoszenie nr 12385 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw: dyżurny operacyjny w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2017-07-10 Zobacz
6 Ogłoszenie nr 11575 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw planowania i realizacji budżetu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2017-06-16 Zobacz
7 Ogłoszenie poza Kopusem Służby Cywilnej LUBELSKIE Operator numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2017-07-18 Zobacz
8 Ogłoszenie nr 12332 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw: Biuletynu Informacji Publicznej w Biurze Wojewody 2017-07-07 Zobacz