Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 Ogłoszenie nr 8668 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw nadzoru urbanistycznego nad działalnością urbanistyczną organów samorządowych w Wydziale Infrastruktury w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie 2017-03-08 Zobacz
2 Ogłoszenie nr 8688 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw ewakuacji w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie 2017-03-09 Zobacz
3 Ogłoszenie nr 8660 LUBELSKIE Inspektor do spraw nadzoru urbanistycznego nad działalnością urbanistyczną organów samorządowych w Wydziale Infrastruktury w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie. 2017-03-08 Zobacz
4 Ogłoszenie nr 7095 LUBELSKIE Starszy inspektor ds. kontroli oraz skarg, wniosków i petycji w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie 2017-01-19 Zobacz
5 Ogłoszenie nr 8545 LUBELSKIE Inspektor wojewódzki do spraw architektoniczno-budowlanych w Wydziale Infrastruktury w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie 2017-02-23 Zobacz
6 Ogłoszenie nr 8516 LUBELSKIE Starszy inspektor do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa w Delegaturze w Białej Podlaskiej 2017-02-28 Zobacz
7 Ogłoszenie nr 7519 LUBELSKIE Zastępca kierownika oddziału do spraw Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 2017-01-31 Zobacz
8 Ogłoszenie nr 6970 LUBELSKIE Starszy inspektor ds. mienia zabużańskiego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie 2017-01-10 Zobacz
9 Ogłoszenie nr 6720 LUBELSKIE Starszy inspektor ds. ewakuacji w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 2017-01-04 Zobacz