Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb -28 (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa za
2016 rok, za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.
01.03.2017 więcej
Rb - 27 (za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych za 2016 rok.
24.02.2017 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej za 2016 rok.
24.02.2017 więcej
Rb-28 Programy (okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE
24.02.2017 więcej
Rb-28 Programy (okres od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE
20.12.2016 więcej
Rb 28 UE (za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej za okres od początku roku do dnia 30 listopada
2016 r.
20.12.2016 więcej
Rb - 27 (za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych. Okres sprawozdawczy
listopada 2016 r.
20.12.2016 więcej
Rb -28 (za okres od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa. Okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 listopada 2016 r.
20.12.2016 więcej
Analiza dochodów budźetowych za III kwartał 2016 r.
analiza dochodów budżetowych za III kwartał 2016 r.
02.12.2016 więcej
Analiza wykonania planów wydatków budżetowych
za okres od 1.01.2016 r. do 30.09.2016 r.
02.12.2016 więcej