Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Rb-27 (za okres od początku roku do 30 kwietnia 2017 r.)
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od
początku roku do 30 kwietnia 2017 r.
25.05.2017 więcej
Rb-27 (za okres od początku roku do 28 lutego 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych za okres od początku roku
do 28 lutego 2016 r.
22.03.2017 więcej
Rb -28 (za okres od początku roku do dnia 28 lutego 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa. Okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 328 lutego 2017 r.
22.03.2017 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 28 lutego 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej za okres od początku roku do dnia 28 lutego 2017
r.
22.03.2017 więcej
Rb-28 Programy (okres od początku roku do dnia 28 lutego 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE
22.03.2017 więcej
Rb -28 (za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa. Okres
sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 stycznia 2017 r.
24.02.2017 więcej
Rb-27 (za okres od początku roku do 31 stycznia 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych za okres od początku roku do
31 stycznia 2017 r.
24.02.2017 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej za okres od początku roku do dnia 31 stycznia
2017 r.
24.02.2017 więcej
Rb-28 Programy (okres od początku roku do dnia 31 stycznia 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE
24.02.2017 więcej
Rb-28 Programy (okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE
07.02.2017 więcej
12