Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rb-28 Programy (okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE
07.02.2017 więcej
Rb -28 (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
07.02.2017 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej
07.02.2017 więcej
Rb - 27 (za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych za okres od początku roku do
31 grudnia 2016 r.
07.02.2017 więcej