Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Rb-28 Programy (za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE
21.08.2017 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej
21.08.2017 więcej
Rb-27 (za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych
21.08.2017 więcej
Rb-28 (za okres od początku roku do dnia 31 lipca 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
21.08.2017 więcej
Rb-28 Programy (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE
27.07.2017 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej
27.07.2017 więcej
Rb-28 (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
27.07.2017 więcej
Rb-27 (za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych
27.07.2017 więcej
Rb-28 Programy (za okres od początku roku do dnia 31 maja 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE
20.06.2017 więcej
Rb-28 (za okres od początku roku do dnia 31 maja 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
20.06.2017 więcej
1234