Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Rb-28 Programy (za okres od początku roku do dnia 31 maja 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE
20.06.2017 więcej
Rb-28 (za okres od początku roku do dnia 31 maja 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
20.06.2017 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 31 maja 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej
20.06.2017 więcej
Rb-27 (za okres od początku roku do dnia 31 maja 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych
20.06.2017 więcej
Rb-28 Programy (za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących
z budżetu UE
30.05.2017 więcej
Rb-28 UE (za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków na realizację Wspólnej
Polityki Rolnej
30.05.2017 więcej
Rb-28 (za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa
30.05.2017 więcej
Rb-27 (za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
państwowych jednostek budżetowych
30.05.2017 więcej
Rb-28 Programy (za okres od początku roku do dnia 30 kwietnia 2017 r.)
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu państwa w
zakresie programów realizowanych ze środków pochodzących z
budżetu UE
30.05.2017 więcej
123