Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Puławach
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,
przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, położonej w
Puławach przy ul. Dęblińskiej.
06.07.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Puławach
Termin przetargu - 14.07.2017 r.
12.05.2017 więcej