2016-01-27

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i
Kartograficzna

Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego:

wakat

 

 

Sekretariat
ul. Lubomelska 1-3, 20-914 Lublin
tel.: 81 74-24-374
faks: 81 74-24-409
e-mail: igk@lublin.uw.gov.pl
pok.231

 

 

W Inspekcji tworzy się następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

  • oddział nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków - IGK-I
  • stanowisko ds. planowania, analiz, sprawozdawczości i budżetu - IGK-II
  • stanowisko ds. obsługi Inspekcji - IGK-III

 

Pracą Inspekcji kieruje Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Lublinie, który kontroluje działania administracji geodezyjnej i kartograficznej – wojewódzkiej i powiatowych. Kontroluje przestrzeganie przepisów przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz posiadania uprawnień zawodowych przez osoby samodzielnie wykonujące funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Inspekcja współdziała z Głównym Geodetą Kraju:

  • w zakresie nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
  • we wdrażaniu projektów z zakresu geodezji i kartografii,
  • w procesie budowy i bieżącej koordynacji Zintegrowanego Systemu Katastralnego.

Współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie udostępniania i wykorzystywania danych ewidencji gruntów i budynków.