Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie czasowego zakazu organizowania targów, wystaw,
pokazów lub konkursów zwierząt z udziałem świń na części
powiatu bialskiego, części powiatu radzyńskiego i części
powiatu włodawskiego
22.12.2016 więcej
Rozporządzenie nr 4 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na
terenie województwa lubelskiego
20.12.2016 więcej
Rrozporządzenie nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie czasowego zakazu organizowania targów, wystaw,
pokazów lub konkursów zwierząt z udziałem świń na części
powiatu włodawskiego, części powiatu bialskiego i części
powiatu radzyńskiego
26.08.2016 więcej
Rozporządzenie nr 2 Wojewody Lubelskiego
w sprawie czasowego zakazu organizowania targów, wystaw,
pokazów lub konkursów zwierząt z udziałem świń na części
powiatu włodawskiego i części powiatu bialskiego
19.08.2016 więcej
ROZPORZĄDZENIE NR 1 WOJEWODY LUBELSKIEGO
w sprawie czasowego zakazu organizowania targów, wystaw,
pokazów lub konkursów zwierząt z udziałem świń na terenie
gminy Hanna powiat włodawski oraz terenach gmin (miast):
19.08.2016 więcej