Lista artykułów

Nazwa artykułu
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.469.2016
z dnia 30 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XV/87/16 Rady Gminy Wojcieszków z dnia 30 listopada 2016 r.
03.01.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.480.2016
z dnia 30 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXIII/164/2016 Rady Gminy Janowiec z dnia 30 listopada 2016
r.
02.01.2017 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.445.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXVIII/131/2016 Rady Gminy Radzyń Podlaski z dnia 29
listopada 2016 r.
30.12.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.477.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXII/121/2016 Rady Gminy Ludwin z dnia 24 listopada 2016 r.
30.12.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.485.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XIV/84/2016 Rady Gminy Rossosz z dnia 28 listopada 2016 r.
30.12.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.459.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXV/125/2016 Rady Gminy Piszczac z dnia 25 listopada 2016 r.
30.12.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.470.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XXIII/165/2016 Rady Gminy Janowiec z dnia 30 listopada 2016 r.
30.12.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.467.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XVII/122/16 Rady Gminy Garbów z dnia 29 listopada 2016r.
30.12.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.450.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XX-110/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 listopada 2016 r.
30.12.2016 więcej
Rozstrzygnięcie nadzorcze PN-II.4131.471.2016
z dnia 29 grudnia 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały
Nr XVII/121/16 Rady Gminy Garbów z dnia 29 listopada 2016r.
30.12.2016 więcej