Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Straż Gminna w Firleju
kontrola przeprowadzona w dniu 7 grudnia 2016 r.
(ZK-III.68.7.17.2016)
12.01.2017 więcej
Straż Miejska w Chełmie
kontrola przeprowadzona w dniu 3 listopada 2016 r.
(ZK-III.68.7.13.2016)
19.12.2016 więcej
Urząd Gminy Tarnawatka
kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 21 września 2016 r. (ZK-I.431.2.119.2016)
07.12.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 22 - 23 września 2016 r. (ZK-I.431.2.118.2016)
07.12.2016 więcej
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 23 września 2016 r. (ZK-I.431.2.125.2016)
07.12.2016 więcej
Urząd Gminy Susiec
kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 21 września 2016 r. (ZK-I.431.2.117.2016)
07.12.2016 więcej
Urząd Miejski w Tyszowcach
kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 20 września 2016 r. (ZK-I.431.2.124.2016)
07.12.2016 więcej
Urząd Gminy Telatyn
kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 14 października 2016 r. (ZK-I.431.2.120.2016)
07.12.2016 więcej
Urząd Gminy Ulhówek
kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w
dniu 19 września 2016 r. (ZK-I.431.2.121.2016)
07.12.2016 więcej
Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 22 września 2016 r.
(ZK-I.431.2.123.2016)
07.12.2016 więcej
12345