2016-12-07

Urząd Gminy Telatyn

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w dniu 14 października 2016 r.

Zakres kontroli:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych, w tym:

a) sposób ujmowania zadań obronnych w regulaminach organizacyjnych i zakresach kompetencji.

 

2) planowanie i realizacja szkolenia obronnego, w tym :

a) koncepcja szkolenia obronnego (programy wieloletnie i roczne plany szkolenia).

b) poprawność określenia grup szkoleniowych i zakresu ich udziału w szkoleniu obronnym.

c) organizacja i realizacja szkolenia w Urzędzie (dokumentowanie szkoleń, ewidencja szkolonych, efektywność szkolenia, wykorzystywanie środków finansowych na szkolenie, dyscyplina szkoleniowa).

Załączniki

  Protokół pokontro...y Telatyn.pdf 600,63 KB (pdf) szczegóły pobierz