2016-12-07

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w dniu 23 września 2016 r.

Zakres kontroli:

1) przygotowywanie podmiotu leczniczego do realizacji zadań obronnych w tym:

a) opracowanie planu przygotowania podmiotu leczniczego na potrzeby obronne państwa.

b) przygotowanie podmiotu leczniczego do realizacji zadań obronnych.

 

2. planowanie rezerw osobowych na potrzeby, w tym:

a) reklamowanie osób z urzędu i na wniosek.

b) prowadzenie postepowań reklamacyjnych i powiadamiania osób reklamowanych.

 

 

Załączniki

  Protokół pokontro... Lubelski.pdf 480,17 KB (pdf) szczegóły pobierz