2016-12-07

Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w dniu 22 - 23 września 2016 r.

Zakres kontroli:

 

1) tworzeniie warunków do realizacji zadań obronnych, w tym:

a) koncepcja organizowania przygotowań obronnych w czasie pokoju.

b) kierowanie i koordynowanie przygotowaniami obronnymi.

c) sposób ujmowania zadań obronnych w regulaminach organizacyjnych i zakresach kompetencji.

 

2) przygotowanie elementów systemu obronnego państwa, umozliwiajace mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP, w tym:

a) współdziałanie z terenowymi organamii administracji wojskowej (WKU)  na potrzeby mobilizacji oraz przygotowania Akcji Kurierskiej

 

3) planowanie podmiotów leczniczych do realizacji zadań obronnych w tym:

a) opracowanie planu przygotowania podmiów leczniczych na potrzeby obronne państwa.

b) przygotowanie podmiotów leczniczych do realizacji zadań obronnych.

 

4) planowanie rezerw osobowych na potrzeby, w tym:

a) reklamowanie osób z urzędu i na wniosek.

b) prowadzenie postepowań reklamacyjnych i powiadamiania osób reklamowanych.

 

 

 

 

 

Załączniki

  Protokół pokontro... Lubelski.pdf 869,39 KB (pdf) szczegóły pobierz