2016-12-07

Urząd Miejski w Tyszowcach

Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych przeprowadzona w dniu 20 września 2016 r.

Zakres kontroli:

1) tworzenie warunków do realizacji zadań obronnych, w tym:

a) sposób ujmowania zadań obronnych w regulaminach organizacyjnych i zakresach kompetencji.

 

2) planowanie i realizacja szkolenia obronnego, w tym :

a) koncepcja szkolenia obronnego (programy wieloletnie i roczne plany szkolenia).

b) poprawność określenia grup szkoleniowych i zakresu ich udziału w szkoleniu obronnym.

c) organizacja i realizacja szkolenia w Urzędzie (dokumentowanie szkoleń, ewidencja szkolonych, efektywność szkolenia, wykorzystywanie środków finansowych na szkolenie, dyscyplina szkoleniowa).

Załączniki

  Protokół pokontro... Tyszowce.pdf 640,44 KB (pdf) szczegóły pobierz