Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wystąpienie pokontrolne - Ministerstwo, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
wystąpienie pokontrolne z kontroli MRPiPS przeprowadzonej w
Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.
(BON.IV.5272.6.2016)
30.03.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli
P/16/091 - Spełnienie wymogów określonych dla uzdrowisk. Okres
objęty kontrolą lata 2014-2016.
29.03.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli
P/16/036 Polityka imigracyjna państwa
23.01.2017 więcej
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli
P16/008 - Wykorzystanie mechanizmu zapewniania finansowania lub
dofinansowania realizacji wybranych zadań.
02.12.2016 więcej
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli
Wykonanie budżetu państwa w 2015 r., część 85/06 -
województwo lubelskie
27.04.2016 więcej
Wydział Zdrowia
(31.03.2016 r.)
05.04.2016 więcej
Biuro Organizacji i Kadr
(23.03.2016 r.)
05.04.2016 więcej
Wystąpienie pokontrolne - Najwyższa Izba Kontroli
Realizacja celów strategii "Sprawne Państwo 2020"
12.02.2016 więcej