Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Urząd Gminy Miączyn
kontrola przeprowadzona w dniach od 20 października 2016 r. do 2
listopada 2016 r. (FC-IX.431.32.7.2016)
08.02.2017 więcej
Urząd Gminy Kąkolewnica
kontrola przeprowadzona w dniach od 22 czerwca 2016 r. do 19
sierpnia 2016 r. (FC-IX.431.21.4.2016)
24.01.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Parczewie
kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 26 października do
22 listopada 2016 r. (FC-IX.431.36.5.2016)
19.01.2017 więcej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Józefowie
kontrola przeprowadzona w dniach od 07 września do 07
października 2016 r. (FC-IX.431.31.9.2016)
11.01.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Chełmie
kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 20 października do
18 listopada 2016 r. (FC-IX.431.33.4.2016)
10.01.2017 więcej
Urząd Gminy Krzczonów
kontrola przeprowadzona w dniach od 5 września 2016 r. do 29
września 2016 r. (FC-IX.431.28.6.2016)
09.01.2017 więcej
Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
kontrola przeprowadzona w okresie od 05 września 2016 r. do 30
września 2016 r. (FC-IX.431.30.5.2016)
21.12.2016 więcej
Ośrodek Pomocy społecznej w Krzczonowie
kontrola planowa przeprowadzona w dniach 05-30 września 2016 r.
(FC-IX.431.29.5.2016).
25.11.2016 więcej
Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Dolnym
kontrola przeprowadzona w dniach 23 czerwca 2016 r. do 12
sierpnia 2016 r. (FC-IX.431.22.6.2016)
14.11.2016 więcej
Urząd Gminy Zakrzówek
kontrola przeprowadzona w dniach od 18 maja 2016 r. do 17 czerwca
2016 r. (FC-IX.431.18.4.2016)
27.10.2016 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się