Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Lublinie
kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 14 listopada do 30
listopada 2016 r. (GN-IV.431.4.2016)
14.03.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
wystąpienia pokontrolnego z dnia 28 listopada 2016 r. z kontroli
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie
(GN-Z.431.1.2016)
06.12.2016 więcej
Urząd Miasta Lublin
kontrola przeprowadzona w dniach od 22 sierpnia do 23 września
2016 r. (PN-III.431.17.2016)
05.12.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
kontrola planowana w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach
26-28 września 2016 r. (GN-BP,431.1.2016)
02.12.2016 więcej
Urząd Gminy Puchaczów
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 17 października
2016 r. (GN-IV.431.3.2016.SK)
25.11.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
kontrola planowa przeprowadzona w dniach 26-30 września 2016 r.
(GN-Ch.431.1.2016)
16.11.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Chełmie
kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym w dniach 26-30
września 2016 r. (GN-Ch.431.2.2016)
26.10.2016 więcej
Urząd Miasta Lublin
kontrola doraźna przeprowadzona w trybie uproszczonym
przeprowadzona w dniach od 2 grudnia 2015 r. do 23 grudnia 2015
r. (GN-IV.431.6.2015)
21.07.2016 więcej
Urząd Miasta Lublin
kontrola pozaplanowa (doraźna) przeprowadzona w trybie
uproszczonym przeprowadzona w dniach od 20 kwietnia 2016 r. do 20
maja 2016 r. (GN-IV.431.1.2016)
21.07.2016 więcej
Urząd Gminy Jabłonna
kontrola planowa przeprowadzona przeprowadzona w dniu 15 czerwca
2016 r. (GN-IV.431.2.2016)
15.07.2016 więcej