Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Lublinie
kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 14 listopada do 30
listopada 2016 r. (GN-IV.431.4.2016)
14.03.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
wystąpienia pokontrolnego z dnia 28 listopada 2016 r. z kontroli
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie
(GN-Z.431.1.2016)
06.12.2016 więcej
Urząd Miasta Lublin
kontrola przeprowadzona w dniach od 22 sierpnia do 23 września
2016 r. (PN-III.431.17.2016)
05.12.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
kontrola planowana w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach
26-28 września 2016 r. (GN-BP,431.1.2016)
02.12.2016 więcej
Urząd Gminy Puchaczów
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 17 października
2016 r. (GN-IV.431.3.2016.SK)
25.11.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
kontrola planowa przeprowadzona w dniach 26-30 września 2016 r.
(GN-Ch.431.1.2016)
16.11.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Chełmie
kontrola przeprowadzona w trybie zwykłym w dniach 26-30
września 2016 r. (GN-Ch.431.2.2016)
26.10.2016 więcej
Urząd Miasta Lublin
kontrola doraźna przeprowadzona w trybie uproszczonym
przeprowadzona w dniach od 2 grudnia 2015 r. do 23 grudnia 2015
r. (GN-IV.431.6.2015)
21.07.2016 więcej
Urząd Miasta Lublin
kontrola pozaplanowa (doraźna) przeprowadzona w trybie
uproszczonym przeprowadzona w dniach od 20 kwietnia 2016 r. do 20
maja 2016 r. (GN-IV.431.1.2016)
21.07.2016 więcej
Urząd Gminy Jabłonna
kontrola planowa przeprowadzona przeprowadzona w dniu 15 czerwca
2016 r. (GN-IV.431.2.2016)
15.07.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się