Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach: od 08
listopada do 22 listopada 2016 r. (IF-III.8170.24.2016)
02.01.2017 więcej
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
kontrola przeprowadzona w dniach od 12 do 19 sierpnia 2016 r. w
trybie zwykłym (IF-III.8170.17.2016)
09.12.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Puławach
kontrola przeprowadzona w dniu 7 listopada 2016 r.
(IF-III.8170.19.2016)
30.11.2016 więcej
Urząd Gminy Dołhobyczów
kontrola przeprowadzona w dniach 16 i 17 sierpnia 2016 r.
(IF-IV.431.3.2016)
25.10.2016 więcej
Lubelski Zarząd Obsługi Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie
kontrola przeprowadzona w dniach od 17 marca do 19 maja 2016 r.
(IF-IV.431.1.2016)
28.07.2016 więcej
Szkoła Jazdy "KAMILA" J&M Bednarczyk
kontrola przeprowadzona w dniu 23 czerwca 2016 r.
(IF-III.431.1.6.2016)
19.07.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 31
marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. (IF.III.8170.5.2016)
18.07.2016 więcej
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "FiMar" Marian Fijewski
kontrola przeprowadzona w dniach 17-23 marca 2016 r.
(IF-III.431.1.2.2016)
18.07.2016 więcej
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTO - Max
kontrola przeprowadzona w dniu 2 marca 2016 r.
(IF-III.431.3.2016)
31.05.2016 więcej
Ośrodek Szkolenia Kierowców "KULKA" s. c.
kontrola przeprowadzona w dniach 10-30 grudnia 2016 r.
(IF-III.421.1.12.2015)
28.04.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się