Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach: od 08
listopada do 22 listopada 2016 r. (IF-III.8170.24.2016)
02.01.2017 więcej
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
kontrola przeprowadzona w dniach od 12 do 19 sierpnia 2016 r. w
trybie zwykłym (IF-III.8170.17.2016)
09.12.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Puławach
kontrola przeprowadzona w dniu 7 listopada 2016 r.
(IF-III.8170.19.2016)
30.11.2016 więcej
Urząd Gminy Dołhobyczów
kontrola przeprowadzona w dniach 16 i 17 sierpnia 2016 r.
(IF-IV.431.3.2016)
25.10.2016 więcej
Lubelski Zarząd Obsługi Drogowych Przejść Granicznych w Chełmie
kontrola przeprowadzona w dniach od 17 marca do 19 maja 2016 r.
(IF-IV.431.1.2016)
28.07.2016 więcej
Szkoła Jazdy "KAMILA" J&M Bednarczyk
kontrola przeprowadzona w dniu 23 czerwca 2016 r.
(IF-III.431.1.6.2016)
19.07.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim
kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 31
marca 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. (IF.III.8170.5.2016)
18.07.2016 więcej
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "FiMar" Marian Fijewski
kontrola przeprowadzona w dniach 17-23 marca 2016 r.
(IF-III.431.1.2.2016)
18.07.2016 więcej
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AUTO - Max
kontrola przeprowadzona w dniu 2 marca 2016 r.
(IF-III.431.3.2016)
31.05.2016 więcej
Ośrodek Szkolenia Kierowców "KULKA" s. c.
kontrola przeprowadzona w dniach 10-30 grudnia 2016 r.
(IF-III.421.1.12.2015)
28.04.2016 więcej
12