Lista artykułów

Nazwa artykułu
Starostwo Powiatowe we Włodawie
Kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 1 i 8
grudnia 2016 r. (IGK-III.431.8.2016.MS)
09.06.2017 więcej
GEO-TECH USŁUGI GEODEZYJNE Maciej Jabłoniec
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniu 26 stycznia 2017
r. (IGK-I.431.9.2016.UP)
09.06.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
kontrola przeprowadzona w dniach 14-16 września 2016 r.
(IGK-III.431.5.2016)
17.02.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
kontrola przeprowadzona w dniach 11-13 października 2016 r.
(IGK-III.431.6.2016)
17.01.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Parczewie
kontrola planowa przeprowadzona w dniu 22 sierpnia 2016
r.(IGK-I.431.1.2016.SP)
03.01.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
kontrola przeprowadzona w dniach od 25. 07 do 29.07.2016 r. (IGK-
III.431.4.2016)
03.01.2017 więcej
Starostwo Powiatowe w Zamościu
kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach od 27
czerwca do 5 lipca 2016 r. (IGK-III.431.2.2016)
01.08.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Biłgoraju
kontrola przeprowadzona w dniach 15-23 czerwca 2015 r.
(IGK-Z.431.1.2015)
12.07.2016 więcej
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
kontrola w trybie uproszczonym przeprowadzona w dniach 22-24
marca 2016 r.(IGK-III.431.2.2016)
12.07.2016 więcej
Starostwo Powiatowe we Włodawie
kontrola przeprowadzona w dniach 19-22 stycznia 2016 r.
(IGK-III.431.1.2016)
21.04.2016 więcej