Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 28 listopada do 12
grudnia 2016 r. (PN-III.431.27.2016)
01.08.2017 więcej
Stowarzyszenie "CZAJNIA"
Kontrola zlecona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej przeprowadzona w terminie od dnia 9 grudnia 2016 r.
do dnia 9 stycznia 2017 r. (PN-III.431.19.2016)
06.06.2017 więcej
Urząd Miasta w Białej Podlaskiej
kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 9
listopada do 9 grudnia 2016 r. (PN-III.431.22.2016)
31.05.2017 więcej
Starostwo Powiatowe we Włodawie
kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 12 grudnia do 30
grudnia 2016 r. (PN-III.431.31.2016)
31.05.2017 więcej
Lubelskie Stowarzyszenie "Opiekun"
kontrola przeprowadzona w dniach od 26 listopada 2016r. do 23
grudnia 2016 r. (PN-III.431.26.2016)
19.04.2017 więcej
Stowarzyszenie "Wspólny Świat"
kontrola przeprowadzona w dniach od 19 grudnia 2016 r. do 20
stycznia 2017 r. (PN-III.431.33.2016)
12.04.2017 więcej
Urząd Gminy Janowiec
kontrola przeprowadzona w dniu 7 grudnia 2016 r.
(PN-III.431.29.2016)
23.03.2017 więcej
Urząd Gminy Kamień
kontrola przeprowadzona w dniu 5 grudnia 2016 r.
(PN-III.431.28.2016)
23.03.2017 więcej
Urząd Gminy Krzywda
kontrola przeprowadzona w dniach 16-25 maja 2016 r.
(PN-III.431.8.2016)
22.03.2017 więcej
Urząd Miasta Annopol
kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 28-29
listopada 2016 r. (PN-III.431.25.2016)
21.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się