Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 28 listopada do 12
grudnia 2016 r. (PN-III.431.27.2016)
01.08.2017 więcej
Stowarzyszenie "CZAJNIA"
Kontrola zlecona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej przeprowadzona w terminie od dnia 9 grudnia 2016 r.
do dnia 9 stycznia 2017 r. (PN-III.431.19.2016)
06.06.2017 więcej
Urząd Miasta w Białej Podlaskiej
kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 9
listopada do 9 grudnia 2016 r. (PN-III.431.22.2016)
31.05.2017 więcej
Starostwo Powiatowe we Włodawie
kontrola planowa przeprowadzona w dniach od 12 grudnia do 30
grudnia 2016 r. (PN-III.431.31.2016)
31.05.2017 więcej
Lubelskie Stowarzyszenie "Opiekun"
kontrola przeprowadzona w dniach od 26 listopada 2016r. do 23
grudnia 2016 r. (PN-III.431.26.2016)
19.04.2017 więcej
Stowarzyszenie "Wspólny Świat"
kontrola przeprowadzona w dniach od 19 grudnia 2016 r. do 20
stycznia 2017 r. (PN-III.431.33.2016)
12.04.2017 więcej
Urząd Gminy Janowiec
kontrola przeprowadzona w dniu 7 grudnia 2016 r.
(PN-III.431.29.2016)
23.03.2017 więcej
Urząd Gminy Kamień
kontrola przeprowadzona w dniu 5 grudnia 2016 r.
(PN-III.431.28.2016)
23.03.2017 więcej
Urząd Gminy Krzywda
kontrola przeprowadzona w dniach 16-25 maja 2016 r.
(PN-III.431.8.2016)
22.03.2017 więcej
Urząd Miasta Annopol
kontrola planowa w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 28-29
listopada 2016 r. (PN-III.431.25.2016)
21.03.2017 więcej