Lista artykułów

Nazwa artykułu
Urząd Gminy Nielisz
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 30 grudnia
2016 r. do 30 stycznia 2017 r. (PS-Z.431.2.22.2016)
08.08.2017 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 13 - 19 września
2016 r. (PS-I.431.1.18.2016)
08.08.2017 więcej
Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 12-28 grudnia
2016 r. (PS-II.431.2.26.2016)
07.07.2017 więcej
Urząd Gminy Sitno
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 16 grudnia
2016 r. do 16 stycznia 2017 r. (PS-Z.431.2.20.2016)
07.07.2017 więcej
Urząd Gminy Rachanie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 26
września do 10 października 2016 r. (PS-Z.431.2.16.2016)
07.07.2017 więcej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 30 czerwca i 6 lipca
2016 r. (PS-II.431.1.9.2016)
07.07.2017 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Łukowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 29 września i 10
października 2016 r. (PS-II.431.1.12.2016)
07.07.2017 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniczynie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 14 grudnia 2016
r. do 25 stycznia 2017 r. (PS-Ch.431.1.12.2016)
06.07.2017 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 29 grudnia 2016
r. do 15 lutego 2017 r. (PS-Z.431.1.31.2016)
06.07.2017 więcej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze Puławskiej
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 31 sierpnia 2016
r. do 19 października 2016 r. (PS-II.431.1.11.2016)
03.07.2017 więcej