Lista artykułów

Nazwa artykułu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 2 - 9 grudnia 2016
r. (PS-I.431.1.28.2016)
13.08.2018 więcej
Urząd Gminy Nielisz
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 30 grudnia
2016 r. do 30 stycznia 2017 r. (PS-Z.431.2.22.2016)
08.08.2017 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ułężu
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 13 - 19 września
2016 r. (PS-I.431.1.18.2016)
08.08.2017 więcej
Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach 12-28 grudnia
2016 r. (PS-II.431.2.26.2016)
07.07.2017 więcej
Urząd Gminy Sitno
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 16 grudnia
2016 r. do 16 stycznia 2017 r. (PS-Z.431.2.20.2016)
07.07.2017 więcej
Urząd Gminy Rachanie
Kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona w dniach od 26
września do 10 października 2016 r. (PS-Z.431.2.16.2016)
07.07.2017 więcej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 30 czerwca i 6 lipca
2016 r. (PS-II.431.1.9.2016)
07.07.2017 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Łukowie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 29 września i 10
października 2016 r. (PS-II.431.1.12.2016)
07.07.2017 więcej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniczynie
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 14 grudnia 2016
r. do 25 stycznia 2017 r. (PS-Ch.431.1.12.2016)
06.07.2017 więcej
Dom Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach od 29 grudnia 2016
r. do 15 lutego 2017 r. (PS-Z.431.1.31.2016)
06.07.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się