2016-06-06

Urząd Gminy Fajsławice

Kontrola pozaplanowa przeprowadzona w dniach: 6 i 13 maja 2016 r.

Zakres kontroli:
Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadań:
1/ „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr
105786L od km 0+177 do km 1+167 w miejscowości Siedliska Drugie”,
2/ „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr
110024L od km 0+163 do km 0+701 i od km 0+813 do km 0+943 w miejscowości
Siedliska Pierwsze”,
3/ „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr
109601L od km 0+430 do km 0+630 w miejscowości Kosnowiec”,
4/ „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr
110069L od km 0+107 do km 0+417 w miejscowości Fajsławice”,
5/ „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr
110066L od km 0+405 do km 0+765 w miejscowości Wola Idzikowska”.

Załączniki

  Wystąpienie pokontrolne.pdf 103,68 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się