Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE NR 179 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
nadania Statutu Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie.
10.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 256 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
ustalenia Regulaminu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie
02.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 226 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
nadania statutu Kuratorium Oświaty w Lublinie
02.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 253 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu
Doradczego do spraw zapobiegania oraz zwalczania ptasiej grypy na
terenie województwa lubelskiego
02.01.2017 więcej
ZARZĄDZENIE NR 182 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 2 września 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na oddanie
w najem lokali mieszkalnych Skarbu Państwa
30.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 193 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie
wyznaczenia przedstawicieli Wojewody Lubelskiego wchodzących w
skład komisji inwentaryzacyjnych i ustalenia ich składu
30.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 231 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego
zarządu do nieruchomości Skarbu Państwa
30.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 254 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wojewódzkiego Planu
Kwalifikacji Wojskowej, powołania Wojewódzkiej Komisji
Lekarskiej w Lublinie i powiatowych komisji lekarskich
30.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 255 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzania Instrukcji
obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Wydziale
Finansów i Certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w
Lublinie
30.12.2016 więcej
ZARZĄDZENIE NR 252 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na
odstąpienie od odwołania darowizny prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miejskiej w
Radzyniu Podlaskim
30.12.2016 więcej